נדל”ן

מלון בוטיק חדש בירושלים

מלון בוטיק חדש בירושלים

המלון, שייפתח באביב 2008 בהשקעה כוללת של 6 מיליון דולר, יהיה מלון בוטיק שיעוצב ויתופעל בקונספט של הרמוניה ואחווה בירושלים